DSO forbereder søksmål mot flere arbeidsgivere i forbindelse med krav om økonomisk kompensasjon for tiden man har sittet i karantene. Det er særlig i de tilfellene der karantene bare er pålagt av arbeidsgiver og ikke av myndighetene at det er grunnlag for krav mot arbeidsgiver. Mange har fått lavere kompensasjon enn de hadde krav på, det har f.eks. vært begrensninger til folketrygdens utbetalingsnivå på 6 G på årsbasis.