Retten fant at de pensjonsordninger Sølvtrans Rederi AS har hatt for sine maritimt ansatte frem til mars 2020 oppfylte OTP-lovens krav, slik at saksøkerne ikke fikk medhold i sitt krav.

Les dommen her

Dommen har virkning for alle de som meldte seg på i gruppesøksmålet. Det vil for den enkelte påmeldte være adgang til å anke dommen, frem til ankefristens utløp 24.5.2024. 

Juridisk i Dnmf opptrådte som partshjelper under tingrettens behandling av saken 23. til 25.1.2024. Ut fra det som har fremkommet under saksforberedelsen og i løpet av disse rettsdagene, anser Juridisk i Dnmf at det er liten mulighet for at en anke vil føre frem.