Dnmf har bistått ett av våre medlemmer som er inspektør. Vårt medlem hadde vært med på å bygge opp bedriften han arbeidet i, og hadde mange års ansiennitet.

Inspektøren hadde gjennomført mange oppdrag i forbindelse med klargjøring og klassifisering av mange fartøyer gjennom en årrekke.

Arbeidsgiver hadde på grunn av stadige skifter i staben og i ledelsen likevel liten forståelse for det viktige arbeidet som vårt medlem hadde utført.

I denne situasjonen bisto juridisk i Dnmf med å fremforhandle en avtale med arbeidsgiver, som sikret inspektøren økonomisk.