Dnmf har sammen med de to andre sjømannsorganisasjonene bedt Norges Rederiforbund om å ta stilling til at mange arbeidsgivere krever karantene og andre inngripende sikringstiltak i de ansattes fritid. Dette gjelder både for skip og for virksomhet på sokkelen.

Hos enkelte arbeidsgivere er ordningene gjort tvingende, mens andre formulerer dette som anbefalinger. Også i tilfeller hvor det kun er gitt anbefalinger, innebærer pålagte systemer med egenerklæringer og oppfølging at tiltakene må likestilles med pålegg.

På denne bakgrunn krever Dnmf, DSO, NSF og NSOF at bedriftenes pålegg om karantene og isolasjon opphører eller kompenseres gjennom avtale mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi har bedt Norges Rederiforbund svare på dette innen 4. februar.