Både NSOF og Dnmf har hatt sentrale forhandlinger med Norges Rederiforbund om fastlønnsavtalen i overenskomsten om Offshore Servicefartøyer omfatter den lovfestede retten til vederlag for nekting av retten til å gå i land i havn i dekks- eller maskinoffiserens fritid. Norges rederiforbund hevder at vederlaget er omfattet av fastlønnen som stopptørn, mens NSOF og Dnmf mener at dette vederlaget ikke er omfattet av fastlønnsavtalen, og skal utbetales særskilt.

De to forbundene har nå varslet at det kommer en stevning til Arbeidsretten om dette.