Dnmf vant frem i tingretten med kravet om at tariffavtalen skal etterleves ved beregning av lott, og at alderstillegg på lott ikke kan fravikes ved forhøyet hyre i henhold til tariffavtalen. 
- Dette er en viktig prinsipiell avgjørelse for våre berørte medlemmer og tariffområdet, sier advokatfullmektig, Bjarte A. Mjåseth.

Mjåseth sier at Dnmf nå gjennomgår anken og skal skrive anketilsvar.

Les om dommen her