Saken som NSOF har anlagt i Arbeidsretten med Dnmf og NSF som partshjelpere ble ført ferdig i Arbeidsretten 20. og 21. april 2021. Saken dreier seg om to typer pensjonsinnskudd:

  1. Ytelsespensjon som skal sikre 60 % dekning av sluttlønnen sammen med PTS,  sentralt avtalt med virkning fra 1.1.2001. Denne pensjonen er gjort om til fripolise fra 1.1.2020, i forbindelse med innføring av den nye innskuddspensjonen i Kystrederiene. Tvistetema i denne delen av saken er at Kystrederiene støtter Sølvtrans sin oppfatning om at det som skal sikres, bare er tarifflønnen etter den sentrale overenskomsten, og ikke lokale lønnstillegg. Det som er innbetalt og som er grunnlag for fripolisen er etter fagforbundenes syn utilstrekkelig av denne grunn.
  2. OTP ble først innført fra 2018, og er utformet slik at det bare betales 2 % innskudd av de lokale tilleggene, og ikke noe av den sentralt avtalte månedslønnen. Dette mener arbeidstakersiden strider mot OTP-loven, både fordi OTP har vært obligatorisk fra 2006, og fordi den vesentligste delen av lønnen ikke er med i beregningsgrunnlaget. 

Saken angår i prinsippet alle ansatte i foretak som er med i overenskomsten med Kystrederiene, og som har vært ansatt i perioden 1.1.2001 til 1.1.2020. Imidlertid er det mange foretak som har hatt bedre pensjonsordninger enn det minimumsnivået saken dreier seg om. De som har bedre pensjon enn det minimumsnivået som Arbeidsretten kommer frem til, berøres ikke av sakens utfall. 

Dom faller trolig om ca. tre uker.