Møre og Romsdal tingrett har satt av tre dager, behandler 23.- 25. januar, til gruppesøksmålet mot Sølvtrans Rederi AS.

Det er påmeldt over 50 saksøkere som har krav på obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra OTP-ordningen ble innført i 2006 og frem til den nåværende tariffestede tjenestepensjonen trådte i kraft i 2020.

Sjømannsorganisasjonene anser at ordningen er helt eller delvis misligholdt av Sølvtrans Rederi AS. Kravet rettes derfor mot Sølvtrans Rederi AS.

Advokat Knut Walle-Hansen i Dnmf prosederer som partshjelper i retten, sammen med prosessfullmektig Imran Haider og Martha Nordal. Dom kan ventes i løpet av fire uker etter 25. januar.

Les også: Gruppesøksmål mot Sølvtrans