Onsdag og torsdag  denne uken ble hovedoppgjøret i Samfunnsbedriftene for Bedriftsavtalen – Tariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter gjennomført.
Forhandlingene ble sluttført i dag kl. 12.00 med resultat, som Unio forbundene aksepterte.

De viktigste endringene for Dnmf sine medlemmer, er at ubekvemstilleggene for lørdags- og søndagstillegget og kvelds- og nattillegget er endret med to virkningstidspunkter og vi har fått inn en tekst til protokollen vedrørende divisoren.

§ 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m. 
Følgende satser endres med virkning fra 1. mai 2022:

5.2 Lørdags- og søndagstillegg 
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr 58,– pr. arbeidet time. 

5.4 Kvelds- og nattillegg 
5.4.1 For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), tilstås minst kr 62,– pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.
5.4.2 Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr 28,– pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00

Følgende satser endres med virkning fra 1. januar 2023:
5.2 Lørdags- og søndagstillegg 
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr 70,– pr. arbeidet time. 

5.4 Kvelds- og nattillegg 
5.4.1 For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), tilstås minst kr 70,– pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00. 
5.4.2 Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr 32,– pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

5. Divisor 
Samfunnsbedriftene vil ta initiativ til en gjennomgang av bestemmelsen om divisor i 6.4 i Bedriftsavtalen i 2022. Gjennomgangen vil omfatte bakgrunnen for fastsettelsen av divisor i Bedriftsavtalen, begrunnelsen for differensiering av divisor i andre tariffområder, og en vurdering av om endring kan være aktuelt i dette tariffområdet. Samfunnsbedriftene vil i løpet av høsten 2022 ha dialog med hovedorganisasjonene om vurderingene. Dersom en av partene krever det, kan spørsmålet om divisor tas opp som tema i mellomoppgjøret i 2023.

Endringen på divisor medfører at vi kan ha dette som krav inn i mellomoppgjøret 2023 og få divisoren på overtid lik 1747 timer, for ansatte som jobber 33,6 timers uke og ikke 1850 timer , som det er i dag.