Det norske maskinistforbund hadde krav til Hovedavtalens Del A, §6-1 femte ledd, som sier:

«Dersom en av partene krever det, skal nemndas avgjørelse bare gjelde inntil Hovedtariffavtalens utløp.»

Lasse Westby, nestleder og brannmann i Det norske maskinistforbund mener at resultatet er svært skuffende. 

- Jeg synes det er skuffende at ingen av partene på arbeidstakersidens krav fikk gjennomslag. Dette vil resultere i at det vil bli vanskeligere å skaffe kvalifisert arbeidskraft i ferieavviklingen på grunn av tolkningen fra KS sin side. KS og riksmegleren mener at det ikke skal handle om lønn, men arbeidstid. For øyeblikket arbeider de innenfor brann og redning 13 uker mer i året enn andre skiftansatte i KS - og de får samme lønn for arbeidet. 

For Dnmf gjelder derfor prolongeringen frem til 30. april 2024.

Dnmf har mulighet for å fremme noen av kravene inn i hovedoppgjøret 2024, eventuelt si opp hele særavtalen SFS 2404. Forhandlingssjef Rune Johnsrud sier at de nå skal vurdere hvordan de skal håndtere saken i de neste forhandlingene.