Unio hadde som krav at etterslepet etter at Unio var lojal mot fjorårets Frontfag skulle etterleves. I fjor ble partene i Frontfaget enige om en ramme på 1,7 %. Resultatet fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU), viste at resultatet fra Frontfaget i 2020 ble på 2,2 %. 

Kravet på etterslepet på minimum 0,5 % ble ikke akseptert av Spekter og på samme måte som i kommunal sektor blir det nå streik i noen av helseforetakene.

Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter.

Les Riksmeklerens møtebok


4. juni 2021
Rune Johnsrud
Forhandlingssjef Dnmf
Tlf: 97 79 31 56