Mellomoppgjøret ender derfor med konflikt og Unio tar ut over 7000 medlemmer i streik fra arbeidets start i dag torsdag 27. mai 2021. 

Det var umulig for Unio å fortsette meklingen, siden KS ikke var villige til å gi mere på rammen enn ca. 2,8 %.

Unio har vært helt klar på at de skulle ha igjen etterslepet fra i fjor, da Frontfaget ble satt til 1,7 %, mens da fasiten kom fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU), viste det seg at Frontfaget (industrien) endte på 2,4 %.
Dette etterslepet ønsket Unio å få igjen i mellomoppgjøret i år. 

Offentlig sektor har gang på gang vært lojal mot Frontfaget. Siden KS heller ikke i år var i stand til å bruke de forhandlingsmulighetene, som ligger i avtaleverket, så har Unio sett seg nødt til å sette ned foten og si nok er nok.


27. mai kl. 06.00

Rune Johnsrud
Forhandlingssjef Dnmf
 

Les også: Unio går til streik i kommunesektoren