Torsdag 6. mai ble det brudd mellom Spekter og Norsk sykepleierforbund på A2 nivå.

Dette innebærer at hele oppgjøret for et samlet Unio i Spekter områdene 10 og 13 går til mekling.

Bruddet innebærer at hele Unio er i fase 3 og egentlig lenger enn fase 3 på grunn av bruddet med Spekter.
Fase 3 er jf. forhandlingsmodellen forhandlingen mellom Unio og Spekter, etter at det har vært både forhandlinger og bistand og det er blitt brudd i de lokale B-dels forhandlingene  ute i helseforetakene (område 10 og 13).

Med årets brudd, så vil dette kunne innebære flere senarioer. 
•             Det kan bli gitt ett generelt sentralt tillegg til alle.
•             Det kan bli gitt generelle tillegg, men også avsetning til lokale potter (dette er lite trolig, men vi har ikke begynt forhandlingene enda).
•             Alt av disponible rammer blir forhandlet lokalt under fredsplikt. Det innebærer at det ikke er tvistemuligheter på resultatet av lokale forhandlinger, fordi vi allerede er i fase 3.
•             Det kan også være andre modeller for resultat.

Det vil i år derfor ikke bli de tradisjonelle B-dels forhandlingene, som de fleste er vant til.

Meklingen mellom Spekter og Unio, vil bli gjennomført 2. og 3. juni med frist 3. juni kl. 24.00. En eventuell streik vil da kunne starte 4. juni fra morgenen.

Meklingen i offentlig sektor (staten, kommunal sektor og Oslo kommune) er berammet til 
25. og 26. mai, med muligheter for konflikt (streik) fra morgenen 27. mai.

Tilbudet fra Spekter til Sykepleierforbundet under forhandlingene 6. mai, var på 2,6 %. Dette var 0,1 % under frontfaget og derfor vurderte Sykepleierforbundet at det ikke var grunnlag for å fortsette forhandlingene og derfor bruddet.
Administrerende Direktør Anne-kari Bratten i Spekter, var også helt klare på at enhver forhandling i år IKKE skulle overstige frontfaget.

Da er det ikke mye å forhandle på sett i forhold til resultatene fra i fjor i TBU rapporten.

Spørsmål kan rettes til undertegnede.