Bli medlem

Dnmf var i juni i Arbeidsretten og forsvarte retten til særaldersgrensen for medlemmene i 110-sentralen. 

En rettighet vi har ment medlemmene våre har og som har vært praktisert i 110-sentralene.

Dnmf mener at 110- operatører har en tilsvarende stilling som 112-operatørene i staten. Dette har retten ikke tatt stilling til.

I dommens premiss nr 88 står følgende:

Med dette resultatet er det ikke nødvendig for retten å ta stilling til om 110- operatører i kommunal sektor har en tilsvarende stilling som 112-operatører i staten. (Domspremiss 88 i Arbeidsrettense dom 9. august 2023 i sak nr. 28/2022, AR-2023-22)

Les også SGS 2020 § 6-1 avsnitt 3, der står følgende:

Aldersgrensen er 70 år, eller den aldersgrense som til enhver tid gjelder i staten for tilsvarende stilling dersom særaldersgrensen i staten er 65 år eller lavere. I tvilstilfelle, eller hvis det ikke er tilsvarende stilling i staten, kan tariffpartene fastsette aldersgrense for stillingen. (SGS 2020 § 6-1 avsnitt 3)

Vi vant ikke frem, da Arbeidsretten la avgjørende vekt på KS og Fagforbundets fortolkning om at disse stillingene ikke har særaldersgrense

Dette fremgår av domspremissene. I domspremiss 86 står følgende:

KS har hatt en konsekvent forståelse av bestemmelsene og har reagert hver gang de har blitt oppmerksomme på avvikende praktisering. Arbeidsretten finner i denne sammenheng grunn til å vise til at Fagforbundet, som den største tariffparten på arbeidstakersiden, gjennomgående synes å ha inntatt tilsvarende holdning til det tariffspørsmålet som saken gjelder.
(Domspremiss 86 i Arbeidsrettense dom 9. august 2023 i sak nr. 28/2022, AR-2023-22)

Les dommen i sin helhet her


Har du spørsmål
Kontakt
Brannmann og nestleder i Dnmf:
Lasse Westby, mobil 958 94 138 eller epost lasse525@dnmf.no

Advokat i Dnmf Knut Walle-Hansen, mobil 948 37 172, epost kwh@dnmf.no

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson, mobil 414 41 818, epost hmb@dnmf.no

Dnmf jobber for medlemmenes rettigheter til å beholde særaldersgrensen som 110-operatører