Dnmf har bedt om en juridisk betenking, etter at Tromsø kommune har vedtatt økonomiske kutt som går ut over beredskapen.  
I flere år har Tromsø brann og redning vært en underfinansiert avdeling, uten tilførte midler, men med økt oppdragsmengde og oppgaver. 
Kommunestyret bestilte en ekstern gjennomgang av brannvesenet i 2018, denne stadfestet at beredskapen måtte økes. Allikevel valgte et flertall i kommunestyret for få dager siden å kutte kraftig i  beredskapen i kommunen. 
 
Det norske maskinistforbund gjør nå en juridisk betenkning av saken, sammen med advokatfirmaet Kvale, for å se på om kommunen har fulgt lover og regler i forbindelse med vedtaket. 
 
Dnmf er opptatt av våre medlemmers psykososiale arbeidsmiljø, noe vi mener Tromsø kommune ikke ivaretar i denne saken. For at de ansatte i brann og redning skal kunne utføre sine oppgaver, og ivareta beredskapen for befolkningen, næringslivet og kommunen, er det viktig at kommunen tar beredskapsoppgavene på alvor, og sikrer brann og redning de nødvendige økonomiske rammene. 
 
Administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson, sier at at samfunnssikkerhet og beredskap, sammen med våre medlemmers og arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, er av forbundets høyest prioriterte saker. 
 
- I nord må beredskapen ikke bygges ned. Det trengs flere ressurser og flere tilbud om bedre etter- og videreutdanning, sier Bengtsson.
 
- Brann og rednings betydning for sikkerhet og beredskap gjelder ikke bare i befolkningen, men også for næringsliv på land og sjø. Den nåværende og fremtidens økte aktivitet i maritim næring i nordområdene, gjør at beredskapen må bygges opp. Ikke bygges ned. Det er økt behov for ressurser og opplæring i forbindelse med det grønne skiftet og nye energiformer som stiller nye og strengere krav til beredskapen, spesielt på brann og redning. Vi må også bygge opp beredskapen, som nasjon, når vi får økt aktivitet i maritim næring i nordområdene. Nasjonen skal leve av den maritime næringen i fremtiden, derfor må beredskapen følge utviklingen, og bygges opp. Ikke bygges ned, sier Hege-Merethe Bengtsson.