Administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson har i dag vært i høring i Stortingets arbeids- og sosialkomiteen om plikten til å fratre ved særaldersgrenser.

Særaldersgrensene og plikten til å fratre er satt av sikkerhetsmessige hensyn, samfunnetssikkerehet, kollegaene sikkerhet og arbeidstakerens sikkerhet. Detter er ikke et gode en bare kan velge dersom det forøvrig passer, men spørsmålet om din, min og brannmannen (og noen kvinner) sin sikkerhet!

Bengtsson påpekte i sitt innlegg at brannfolk i dag har en særaldersgrense på 60 år, med plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense.

- La det ikke være noen tvil, Det Norske maskinistforbund er mot at denne fjernes.
Det er tre årsaker til dette:

  1. Samfunnet og allmenhetens sikkerhet 
  2. Arbeidskameratenes, kolegaenes sikkerhet
  3. Sikkerheten til den enkelte arbeidstakeren

Bengtsson viste til at der samfunnet og allmenheten, du og jeg, rømmer fra situasjonen, ja så løper brannfolkene inn.

- Brann- og redningfolkene er de første og de siste på ulykkesstedet, i brannen, i natur katastrofen, redningsaksjonen på land men også på norsk sokkel og i norske farvann. 
Særaldersgrensen er satt for å gjøre samfunnsoppdraget sikkert for alle.  For samfunnet, den enkelte borger, arbeidstakeren, men også arbeidskameratene som er helt avhengig av deg og hverandre under slike oppdrag, sa Bengtsson.

- Det forhold at du som ansatte kan velge, dersom ansettelsesmyndigheten anser deg sikket for videre tjeneste er ikke en god løsning. Det er ikke en verdig løsning. Det er ingen sikker løsning. Som brannmann er du utsatt for røyk, varme, sot, asbest, kjemikalier, fare og enorme psykiske og fysiske belastninger. Tiden og årene du utsettes for dette er av stor betydning, sa Bengtsson.

Hun la til at brannmenn har for eksempel en betydelig økt risiko for bla kreft etter endt karriere.

- Selv om du der og da ved fylte 60 år, er i fin form både fysisk og psykisk, skal ikke samfunnet kreve mer av deg i stillingen som brannmann. Som samfunn skal vi ikke akseptere en forlenget tjeneste. Det skal ikke være et valg, sa hun.

Brannmenn står i ekstreme fysiske belastninger over tid og alder er en betydelig risikofaktor. 

- Dette er folkene som sitter i beredskap og rykker ut umiddelbart til tunellbranner, boligbranner, naturkatastrofer, bil og bussulykker, skipsforlis og brann og ulykker på norsk sokkel og mye, mye mer. Skal en være i stand til å redde liv må alle som er på jobb være 100 prosent. Belastning over tid og derved alder utgjør en risiko. 

Bengtsson sa at dagens særaldersgrense er ikke satt vilkårlig.

- Selv om vi lever lenger, har bedre helse og bedre verneutstyr og rutiner, er dette hverken nødvendig eller tilstrekkelig grunnlag for å fjerne plikten til å fratre ved 60 år for brannmenn og kvinner.

Innlegget fra administrerende direktør Hege Merethe Bengtson kan du se her:

 

 

Bengtsson fikk noen spørsmål fra komiteens medlemmer, og de svarer hun på her: