Unio er i streik. I kommunal sektor har Dnmf medlemmer i brann og redning, i landbasert energi, ved de tekniske etatene i kommunene og maritime lærere.

I Unios første streikeuttak er noen av Dnmfs medlemmer tatt ut i streik, dette er fire maritime lærere ved Bodin V.G. skole og Maritime fagskolen i Bodø.

Som medlem i Dnmf og Unio har du direkte påvirkning på lønnsdannelsen for blant annet de maritime lærerne. Dnmf jobber for lønns- og arbeidsvilkårene for de maritime lærerne og at vi fortsetter den jobben inntil alle de maritime lærerne med M1 og PPU får lik lønn som lektor med tilleggsutdannelse.

Troms og Finnmark fylkeskommune, Agder fylkeskommune, Vestland fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune har ordningen hvor de maritime lærerne med M1 og PPU har lik lønn som lektor med tilleggsutdannelse.

Nordland fylkeskommune er en av de fylkeskommunene, som ikke var villige til å gi de maritime lærerne samme lønn.
 

Unio i streik