– Vi fikk innfridd vårt krav om en klar reallønnsvekst, og vi fikk også til en prioritering i favør de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Vi mener derfor dette er et akseptabelt resultat for våre medlemmer i Unio kommune, sier Røsvoll.

Det er avtalt en ramme for årslønnsveksten på 5,2 prosent, det samme som ble avtalt i frontfaget. Beregnet prisvekst i 2024 er på 4,1 prosent.

Det var på forhånd knyttet spenning til om det kunne bli enighet uten mekling i år. Etter forhandlinger mange timer på overtid, ble det imidlertid enighet onsdag morgen.

– Det har vært krevende forhandlinger, men sammen har partene klart å finne fram til konstruktive løsninger som gjorde at vi unngikk mekling. Det er vi fornøyde med, sier Geir Røsvoll, som har forhandlet for over 140.000 ansatte med høyere utdanning i kommunene.

Les mer om Unio-uttalelsene her

Forhandingssjef i Dnmf Rune Johnsrud og forhandlingsleder Geir Røsvoll i Unio kommune.

Forhandingssjef i Dnmf Rune Johnsrud og forhandlingsleder Geir Røsvoll i Unio kommune.

Fornøyd med profil og innretning

Forhandlingssjef i Dnmf, Rune Johnsrud oppsumerer resultatet for Dnmfs sin del slik:

Det norske maskinistforbund er fornøyd med å få inn tekst for brann- og redningstjenesten, selv om teksten ikke var lik kravteksten:
Dagens grunnopplæring for heltidspersonell fra NBSK, eller tilsvarende, sidestilles med fagskoleutdanning for brannkonstabel (Må ha 3 års erfaring fra heltidskorps).

III    TIL PROTOKOLL

a)    Særskilt om brann- og redningstjenesten
Vedr. ny stillingsgruppe «Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskole»  
Partene er enige om at de som uteksamineres fra brann- og redningsskolen med 2-årig fagskole, som er kvalifisert for fagskolestudiet på grunnlag av andre utdanningsprogram enn fag- eller svennebrev, skal avlønnes tilsvarende «Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskole».

Lønnsrelasjoner mellom ansatte i brann med ny og gammel utdanning
I forkant av tariffoppgjøret 2026 vil partene i fellesskap utarbeide en løsning for hvordan sikre en rimelig lønnsrelasjon mellom ansatte med den gamle etatsutdanningen og ansatte med 2-årig fagskole. 

Videre er ikke Dnmf fornøyd med at KS avviste kravet om ny stillingskode for alarmsentraloperatører (med særaldersgrense) og da spesielt etter Arbeidsrettssaken i 2023, hvor Arbeidsretten oppfordret de sentrale parter til å sammen arbeide for en slik stillingskode.

Dnmf ble også under forhandlingene nødt til å frafalle kravet om at maritime lærere med sertifikatene M1 og D1 samt PPU skulle lønnes likt som lektor med tilleggsutdannelse.
Dnmf må derfor igjen fremme disse kravene lokalt ute i fylkeskommunene, hvor dette ikke er på plass.

Når det gjelder økonomi, så er Dnmf fornøyd med profil og innretning.

Samlet protokoll med vedlegg kan leses her
 
Rune Johnsrud
Forhandlingssjef