Dnmf er i dag i forhandlinger med KS om brannavtalen.

Brannavtalen SFS 2404 blir forhandlet fysisk på et møte i Oslo. Fra Dnmf deltar Lasse Westby, hovedtillit forhandlet i dag.
På brannavtalen er det Lasse Westby, Lasse Westby, leder av forhandlingsutvalget og forhandlingssjef Rune Johnsrud som møter KS.

Mer informasjon kommer når delegasjonen har noe å informere om fra forhandlingene.