Det har i dag vært forhandlet mellomoppgjøret i Samfunnsbedriftene for Bedriftsavtalen.

Rammen for oppgjøret er på om lag samme nivå som offentlig sektor for øvrig.

Unio og Det norske maskinistforbund har bare lokale forhandlinger på avtalen.
Dnmf ser oppgjøret som et godt utgangspunkt for å sikre reallønnsvekst i de lokale forhandlingene.