LO Kommune, LO Stat, Unio og YS viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 25. juni 2020 med forslag om å fjerne plikten til å fratre ved  aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten. Forslaget innebærer endringer i aldersgrenseloven og lov om pensjonsordning for sykepleiere. Departementet legger til grunn at endringene også gis virkning for øvrige offentlige tjenestepensjonsordninger.

Les høringssvaret under dokumenter i menyen.