15. desember, rett etter avsluttet nattevakt, kom 18 brannfolk fra Nedre Romerike Brann og Redning til Maritimt Hus, der de skulle bruke dagen til foredrag og diskusjoner.

C-brigaden har mannskap på brannstasjonene i Nittedal, Skedsmo og Lørenskog. Hovedtillitsvalgt for medlemmene i Det norske maskinistforbund i NRBR er Eivind W. Ihle.

Ingarth Andersen, som er nestkommanderende i C-brigaden, sitter også i Næringsområdestyret i Dnmf, for området "KS, Brann og redning, Samfunnsbedriftene, Stat og Oslo Kommune". Andersen var med til å legge samlingen på Maritimt Hus til rette. 

Han sier at de hadde en flott samling med både interne og eksterne foredragsholdere. Dagen startet med at administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson, ønsket brigaden velkommen til Maritimt Hus, og hun fortalte om Dnmf og arbeidet som forbundet gjør.

På agendaen stod blant annet et foredrag med Jon Reichelt, som er lege lege og psykiater - og har erfaring både fra helsevesenet og Forsvaret.

- Reichlet snakket om hvordan vi kan takle inntrykk og livet generelt på det psykososiale planet. Fra NRBR hadde vi om ledelse og verdier. Dette var det Christian S. Kjeldal som hadde. Brigadeleder Geir Søndrål forklarte hvor laget skal og hvordan vi skal jobbe i 2023. Dette ble et godt seminar hvor vi både fikk faglig påfyll, samtidig som vi fikk tid til å kose oss sammen i oslo, sier Ingarth Andersen. 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er brannvesenet for kommunene Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Aurskog-Høland. Med fem kommuner, over 190 000 innbyggere og et areal på 1 750 kvadratkilometer er NRBR Norges sjette største brannvesen utfra innbyggertall.

På deres nettside står at NRBR jobber for et "sikkert samfunn hvor ingen skal dø eller bli skadet forårsaket av brann, eksplosjon, farlige stoffer eller andre akutte ulykker. Vi skal videre verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjon farlige stoffer eller andre akutte ulykker."