Hun møtte en engasjert gruppe av maritime lærere og hadde et hyggelig møte.

Vår administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson møter ogsp i Unios styre og møtte derfor også streikeledelsen i Bodø. En fantastik motivert, engasjert og godt organisert gjeng, inkluderende om med godt humør. Hun ble bedt om å holde en apell til de streikende og
 
I appellen understreket hun at utdanning skal lønne seg. 
 
- Lønn er viktig for å rekruttere og beholde den kompetansen Norge er helt avhengig av i også kommunene. 

- Det er vår kompetanse og vårt arbeid som leverer velferd, trygghet og kvalitet, utdanning og kunnskap til hele samfunnet, sa Bengtsson, og la til: 
 
- Unio-fellesskapet favner vidt og står sterkt. Vi går sammen, står sammen og er sterke sammen.

- Dnmf representerer medlemmer både i offentlig og konkurranseutsatt privat sektor - La det ikke herske noen tvil: Vi støtter streiken!