Partene i offentlig sektor og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har blitt enige om en ny prosessavtale for alderspensjon til personer med særaldersgrense. Unio-leder Ragnhild Lied undertegnet avtalen i et møte med statssekretær Stian Nyhus i Arbeids- og inkluderingsdepartementet denne uka.

Formålet med prosessavtalen er å sikre nødvendig fremdrift i arbeidet knyttet til å oppfylle avtalen av 3. mars 2018 om særaldersgrenser. Avtalen forutsetter enighet om en løsning for pensjonsregelverket senest 1. juli 2023.

Lasse Westby, forbundsstyremedlem og leder av næringsområdet KS, Brann, KS Bedrift, Stat og Oslo Kommune, sier at denne avtalen har stor betydning for medlemmer i Dnmf.

- Dette har betydning for alle våre medlemmer med særaldersgrense.  Vi er glad for at UNIO og statsråden har laget en ny prosessavtale, og ser fram til å arbeide videre med hele særaldersgrenseproblematikken, sammen med våre venner i Unio, sier Westby.

- Det er svært viktig at de med særaldersgrense får ett pensjonsnivå man kan leve av når man når sin særaldersgrense. I tillegg legges det opp til ett løp hvor man ser på hvilke grupper som i fremtiden skal ha særaldersgrense, og hva aldersgrensen faktisk skal være, sier Lasse Westby, og legger til at her vil selvsagt Dnmf jobbe knallhardt for medlemmene sine interesser. 

– Tiden er knapp, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.
– Vi har knapt med tid. Medlemmene har krav på å vite hvilken pensjon de får fra 1. januar 2025. Innen den tid skal blant andre Statens pensjonskasse og kommune- og Helse-Norges pensjonsselskap, KLP, implementere det nye regelverket i sine systemer. Men det er grunn til optimisme. Hurdalsplattformen gir et bedre utgangspunkt for arbeidet denne gangen, enn tilfellet var under den forrige regjeringen, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.