Et av hovedkravene var at «Dagens grunnopplæring for heltidspersonell fra NBSK, eller tilsvarende, sidestilles med Fagskoleutdanning for brannkonstabel. (Må ha 3 års erfaring fra heltidskorps)», slik at de dette gjelder, ville fått en lønnsøkning på kr. 20.000,- per år.

Sist gang brannavtalen ble forhandlet i juni 2019 , var dette kravet Dnmf hadde som sitt hovedkrav. Et annet krav den gangen, var at utløpsdato for brannavtalen hadde samme utløpsdato som hovedtariffavtalen 2020. Det ble gjort som en sikring, for at Dnmf kunne bruke hovedoppgjøret 2020, for å få kravet realisert gjennom Unio. Den gangen endte revisjon av brannavtalen med brudd og sentral nemndsbehandling hos Riksmekleren. Her fikk Dnmf gjennom kravet om utløpsdato lik hovedoppgjøret 30.04.2020.

På grunn av pandemien, ble hovedoppgjøret 2020 noe helt annet enn det som var forespeilet og Dnmf fikk ikke anledning til å fremme kravet.

I år sto vi i samme situasjon som i 2019 og Dnmf krevde derfor også i år at utløpsdatoen er lik hovedoppgjøret 2022, for å fremme samme kravet som sist gang.

Det lykkes heller ikke i år å få gjennomslag for vårt hovedkrav, men Dnmf ble enige med KS om at utløpsdatoen ble lik utløpsdatoen for hovedoppgjøret 2022 (30. april 2022). Dermed unngikk Dnmf og KS brudd i dagens forhandlinger og sentrale tvisteforhandlinger hos Riksmekleren.
De andre forbundene Tekna, NITO, Delta og Fagforbundet har alle protokoller med utløpsdato 31. desember 2022.

Dnmf hadde også andre krav, hvor det i perioden skal nedsettes et partssammensatt utvalg, hvor  partene skal vurdere alternativ ordning vedrørende overordnet hjemmevakt, når det gjelder organisering og godtgjøring.

Protokollen med vedlegg blir lagt ut i løpet av torsdagen.

Oslo, 22. april 2021
Rune Johnsrud, forhandlingssjef Dnmf