Siden tirsdag har Arbeidsretten vært ramme om saken der Det norske Maskinistforbund og Vidar Paulsen, som jobber ved 110-sentralen i Tromsø, har saksøkt KS.

På vegne av saksøkerne har Kvale-advokatene Jan-Erik Sverre og Mari Verling ført saken.

Hovedspørsmålet i saken er om Vidar Paulsen i stillingen som 110-operatør har særaldersgrense 60 år i henhold til SGS 2020 § 6-1.

De sentrale problemstillingene har vært:

* Om stillingen som 110-operatør er en "tilsvarende stilling" som 112-operatør, med rett til særaldersgrense (60 år).

Partene brukte mye tid på å sammenligne oppgavene i 110- og 112-sentralene. Saksøkerne påpekte at oppgavene til operatørene på de to sentralene er veldig like, og at de også har tett samarbeid i forbindelse med en rekke oppdrag som ringes inn. Begge sentralene stiller krav til erfaring og bakgrunn som fakfolk, enten som politi eller brannmannskap. 

KS mener at det ikke er riktig å sammenligne. De henviste også, under vintneforselen og i prosedyren, at de har full støtte for sitt syn fra Fagforbundet, nemlig at 110-operatørene, ikke skal ha særaldersgrense. KS understreket tydelig at KS og Fagforbundet er enige om tarifforståelsen av denne saken.

Saken er nå tatt opp til doms, og Arbeidsretten vil komme med sin domsavsigelse den 9. august.