I februar gjennomførte Dnmf Spekterforum på Color Line – Color Magic.
Spekterforum er forum for tillitsvalgte, medlemmer av forhandlingsutvalg og ansatte i helseforetakene.

Totalt 17 personer møtte opp på Hjortneskaia onsdag 16. februar.

Samlingen startet med  besøk av sekretariatsjefen i Unio Jon Olav Bjergene.
Han snakket om Unio og det spesielle forhandlingssystemet, som er innenfor helseforetakene i tillegg til Hovedoppgjøret 2022. 
Her var det mange spørsmål fra salen, som både Bjergene og Johnsrud svarte på.

Ellers gikk forhandlingssjef Rune Johnsrud gjennom hva vi kan forvente oss i Hovedoppgjøret 2022 og hvilke utfordringer, som ligger og lurer.

Han hadde også en gjennomgang av lønnsdannelse, overheng og glidning og hva dette har å si for både sentrale og lokale forhandlinger.

Lønnsnivået på de enkelte helseforetakene var også tema.
Det er store lønnsmessige forskjeller mellom teknisk avdeling på de enkelte helseforetakene.
Lønnsforskjellene er på over kr. 100.000,- fra dårligst til best betalt helseforetak.
Dette blir den store utfordringen frem mot lønnsoppgjøret våren 2022.
Det ble også diskutert i grupper innholdet i de forskjellige B-delene og hva som kan være viktig å fremme som krav i år.

Nytt styre i Spekterforum ble valgt og dette ble: 
Gunnar Lia, Sykehuset Innlandet HF, leder
Tor-Eilert Olsen, Sykehuset Østfold HF, nestleder
Wenche Irene Afseth, St. Olavs Hospital HF, tyremedlem
Eivind Standnes, Helse Førde HF, tyremedlem
Cathrine Rebecca Langlete, St. Olavs Hospital HF, styremedlem
Trygve Giswold, UNN,  styremedlem

Det var stor enighet blant deltakerne at Spekterforum, som blir arrangert tidlig på året i Hovedoppgjørsåret, er tariffkonferansen for ansatte på helseforetakene.