– Unio krever reallønnsvekst, en ramme over frontfaget og en prioritering av de som har tapt mest i siste års kommuneoppgjør. Det sier Unio kommunes forhandlingsleder Steffen Handal om årets oppgjør.
Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune er tydelig på at kommuneoppgjøret bør ende høyere enn frontfaget, som havnet på 5,2 prosent i år.

Dette er Unios krav i kommuneoppgjøret

I dag startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Unio krever en høyere økonomisk ramme enn frontfaget og reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg.
Torsdag klokken 10.00 møtte Unios forhandlingsdelegasjon Oslo kommune på rådhuset. Der ble første krav i årets lønnsforhandlinger overlevert. Unio Oslo krever at lønnsnivå og lønnsutvikling må være i samsvar med utdanning, kompetanse og ansvar. Da må trenden fra siste års tariffoppgjør snus.

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst