Det er Unio-medlemmer som jobber med utrullingen av helseplattformen i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag som nå slutter seg til de 607 som allerede er i streik – 300 nye går ut i streik i morgen torsdag.

- Vi tar ut 14 Unio-medlemmer fra tirsdag 15. juni i de to helseforetakene. som arbeider med implementering av Helseplattformens nye felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner Fra før har vi tatt ut medlemmer ved St. Olav som jobber med det samme. Dette er i tråd med vårt ønske om å legge press på arbeidsgiverne for å få Spekter tilbake til forhandlingsbordet, slik at arbeidsgiver kan ta ansvar for å beholde livsnødvendig kompetanse. Det er det som er målet med streik, sier streike- og forhandlingsleder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Helseplattformen er et prestisjeprosjekt for norske helseforetak som nå vil bli forsinket så lenge arbeidskampen pågår.

Det norske maskinistforbund tar ikke ut ytterligere medlemmer i fase 3 av streiken.

Fordelt på virksomhet

Fase 3

Totalt

Helse Møre og Romsdal HF

1

10

Helse møre og romsdal HF, Klinikk for diognostikk laboratorier/radiologi - molde

1

 

Helse Møre og Romsdal HF, Fagavdelingen Molde

1

 

Helse Møre og Romsdal HF, Fagavdelingen Volda

2

 

Helse Møre og Romsdal HF, Fagavdelingen Ålesund

2

 

Helse Møre og Romsdal HF, Personalavdelingen

1

 

Helse Møre og Romsdal HF, Personalavdelingen Molde

1

 

Helse Møre og Romsdal HF, Personalavdelingen Ålesund

1

 

Helse Nord-Trøndelag HF

4

4

Totalt

14

14

     

Fordelt på forbund

Fase 3

 

Akademikerforbundet

1

 

Norsk Ergoterapeutforbund

1

 

Norsk Radiografforbund

1

 

Norsk Sykepleierforbund

11

 

Totalt

14