Unio ble i dag enige med Oslo kommune i lønnsoppgjøret. Det blir ikke mekling, og oppgjøret er endelig når svarfristen er ute 16.6.2023.

Her er vedlagt protokoll.  Alle parter er enige om å anbefale forhandlingsresultatet, som lyder slik:

Partene er enige om å anbefale følgende: Det gis et prosentvist tilbud på lønnstabellen på 6 %, minimum kr 32 600 med virkning fra 01.05.2023.

Forhandlingsleder opplyser at dette gir et knekkpunkt ved lønnstrinn 36. Alle i lønnstrinnene 36 og over får 6 % økning fra 1. mai 2023. De som er i lavere lønnstrinn, fra 35 og nedover, får et kronetillegg på kr 32 600 pr. år.