Unio stat har siden torsdag vært i lønnsforhandlinger med staten. Fredag ettermiddag kom LO, YS og Akademikerne til enighet med staten, og lørdag ble også Unio og staten enige. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som innebærer at partene kun forhandler om økonomi.

Unios stats forhandlingsleder Guro Lind og statens personaldirektør Gisle Norheim signerer avtalen.
Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med frontfaget. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor, og over forventet prisvekst. Det betyr at våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Partene har ikke blitt enige om noen ny avtale i KS-området og Oslo kommune. Der fortsetter forhandingene.

Les mer her