Dnmf har sammen med de andre forbundene i Unio forhandlet frem et hovedoppgjør for medlemmer i Oslo kommune, som sikrer reallønnsvekst innenfor rammen av oppgjøret. Rammen ble 5,23%, noe høyere enn i frontfaget. Det gis et prosenttillegg med virkning fra 1. mai på 3,7 % på lønnstabellen, minimum kr. 20 000.

Riksmekleren bisto under forhandlingene. Oppgjøret kom i havn kl.12:00 24. mai 2024, 12 timer etter den opprinnelige meklingsfristen. Knut Walle-Hansen deltok i Unios forhandlingsutvalg.

Unio: Ingen streik i Oslo