Områdeansvarlig for fiskeri i Dnmf, Ulf Brekke deltok på årsmøte i Fiskebåt i Oslo denne uka.

På årsmøtet var hovedfokus på regjeringens kvotemelding. Der fikk fiskeriminister Cecilie Myrseth mulighet til å svare på spørsmål og redegjøre for meldingen. 

Kvotemeldingen ble av Myrseth lagt frem som en mer rettferdig ordning der en del av kvotene til havfiskeflåten skal omfordeles til kystflåten og sjarkfiskene.

- Dette vil skape mer forutsigbarhet for fiskerinæringen, aktivitet, bosetting og lønnsomhet langs hele kysten, hevder Myrseth.

Ulf Brekke sier at Dnmf hevder det motsatte, da havfiskeflåten har fiskere/arbeidstakere langs hele kysten som bidrar til bosetting og arbeidsplasser på kysten i hele Norge. 

- Dette vil frata våre medlemmer og de 2000 arbeidsplassene i havfiskeflåten ca. kr. 50 000,- i form av lavere kvoter.  Dette er helt uakseptabelt og frata en gruppe de rammevilkår som fiskeripolitikken er, og har vært i en mannsalder. Selv de på fiskebåter har krav på forutsigbarhet, og ikke at lønnen skal følge de forskjellige regjeringer, sier Brekke.

Forslaget om å gjeninnføre «trålstigen» og «sildestigen» kan Dnmf støtte, sier han.