Resultatet ble 3,7 prosent på alle kronesatser.  

Dette gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2022.

I tillegg har vi protokollert at alle særkrav skal forhandles i særskilte møter i et partssammensatt utvalg. Dette innebærer også motkrav fra Fiskebåt.