Forhandlingene med Fskebåt startet klokken 10 i formiddag. Forhandlingene er hos Fiskebåt i Ålesund, og de tre sjømannsforbundene, Det norske maskinistforbund, Norske Sjøoffisersforbund og Norsk sjømannsforbund, forhandler samtidig med Fiskbåt.

I Dnmf-delegasjonen er Bård Hagen, Hans Ole Johansen, Arild Magne Tharaldsen og John Håvard Vike fra forhandlingsutvalget og seniorrådgiver Ulf Brekke fra administrasjonen.

Det vil ikke bli formidlet noe fra forhandlingene før det foreligger et resultat, hvor partene enten har blitt enige, eller det er brudd.

Følg med på vår nettside og facebook.