Årets konferanse handlet om bærekraft og grønn omstilling, samt innovasjon, teknologiutvikling og samarbeid.