Våre medlemmer som ønsker å bidra i diskusjonen om regjeringens kvotemelding, som registret medlem på næringsområdet Sjømat, Fisk, Pelagisk og Kystrerderiene, er velkomne til teams-møte. 

Møtet er fredag 26. januar klokken 09:30 til 10:30
Lenke til møte finner du her

Dnmf har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som ønsker at forbundet sender et høringssvar. Fristen for å sende inn høringssvar er 30. januar. 

Kvotemeldingen kan du lese her: Meld. St. 7 (2023–2024
Prosessen på Stortinget ser du her:
Pressemeldingen fra regjeringen kan leses he

Etter at Næringsområdet har diskutert saken fredag, vil Dnmfs sekretariat forfatte et forslag til høringssvar som fremlegges forbundsstyret i ekstraordinært møte mandag 29. januar.  

Innkalling sendes også til alle medlemmene på næringsområdet, i egen epost.