Det norske maskinistforbund vil gå i retten med et krav mot et rederi inn fiskeri, for mangelfulle oppgjør.

Advokat i Det norske maskinistforbund, Knut Walle-Hansen, opplyser at forbundet i nær fremtid sender en stevning til tingretten mot en arbeidsgiver innenfor fiskeri, på grunn av mangelfullt fiskerioppgjør for årene 2021 og 2022. 

Han sier at etter forbundets mening er det to typer mislighold.

Lott
Walle-Hansen forklarer at lotten skal beregnes ut fra det antall dager de to har vært maskinister om bord i fartøyet, der det tas i betraktning hele årsfangsten for de to årene. 

- I utbetalingene som er gjort, er en del av årsfangsten holdt utenfor, sier advokaten.

Alderstillegg
Han sier videre at det tariffestede alderstillegget skal beregnes av hele lotten de to skulle fått utbetalt. 

- Det er ikke utbetalt alderstillegg, sier Walle-Hansen. 

Avhengig av arbeidsmengden i tingretten, vil saken komme til behandling i løpet av et halvt års tid.

Saken vil bli prosedert av advokat Knut Walle-Hansen i Dnmf.