Dnmf har sammen med NSF og NSOF besluttet å anke dommen av 30.4.2021 fra Hordaland Tingrett, som frikjente rederiet Vestviking for kravet fra 10 ansatte om at oppsigelsene fra mai 2020 var usaklige, og fra kravet om erstatning til de ansatte.

Fartøyet Johrema har i lengre tid ligget til kai uten å fiske på grunn av uenigheter mellom partrederne, og rederiet er under avvikling.

Imidlertid er det store verdier knyttet til fiskekvoten, og rederne har gjennom oppsigelsene forhindret lang tids inntjening av hyre og lott.

Prosessfullmektig er adv. Kjell Heggvoll i Adnor Advokat.