I dag leverte Unio kommune sitt første krav til forhandlingsmotpart KS, og krever blant annet reallønnsvekst og rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning eller videreutdanning.

– Årets lønnsoppgjør er et unntaksår, men vi forventer at alle får reallønnsvekst. Derfor krever vi et prosentvis tillegg til alle. Selv om kaken i år er liten, skal vi minst ha vår del av den, slår leder i Unio kommune, Steffen Handal, fast ved åpningen av årets forhandlinger i KS-området.

Unio kommune krever:
•et generelt prosentvist tillegg
•at garantilønnsnivåene i tabellen heves tilsvarende
•rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning/videreutdanning
•et forsterket partsarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø som faktisk kan bidra til å få ned sykefraværet og øke avgangsalderen

 

Også Unio Oslo har levert det første kravet i årets lønnsoppgjør. Det viktigste i år er å sikre reallønnsvekst for alle medlemmene.

Aina Skjefstad Andersen er leder for forhandlingsutvalget i Unio Oslo kommune.
 
– Koronapandemien gjør at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, som også vil ha innvirkning på åres lønnsoppgjør. Men mange arbeidstakere, ikke minst våre medlemmer, har på forskjellig vis påtatt seg et stort ansvar for å håndtere situasjonen best mulig. I årets hovedoppgjør vil derfor Unio jobbe for reallønnsvekst, sier hun.

 

Frist for partene i de to oppgjørene til å bli enige er 15. september klokken 24.