Over 70 deltakere var med til Kiel, da Dnmf og NSOF arrangerte felles tariffkonferanser for tariffområdene til NHO Sjøfart, Kystrederiene, Kystruten og NHO Sjøfart.

Det ble arrangert felles møte for alle deltakerne den første dagen, deretter delte deltakerne seg i egne grupper.