DNMF har inngått tariffavtaler for norske og utenlandske sjøfolk i NOR og NIS og utenlandsk registrerte skip, samt offshore entreprenør- og servicevirksomhet på norsk sokkel.