DNMFs medlemmer vil være omfattet av ulike tariffavtaler som er inngått mellom DNMF og Oslo kommune.