DNMFs medlemmer er hovedsakelig ansatt i offentlig eide helseforetak. DNMF er omfattet av ulike tariffavtaler som er inngått på tariffområdet Spekter.