DNMFs medlemmer er omfattet av tariffavtalene som er inngått med staten og hovedsammenslutningene.