KS
KS organiserer alle norske kommuner og fylkeskommuner med unntak av Oslo kommune. KS organiserer også kommunalt eide bedrifter og virksomheter i en rekke bransjer, blant annet innen energi, avfall, vann og avløp, havn, revisjon og brann/redning.

Medlemmer
DNMFs medlemmer i KS tariffområde er blant annet tilsatt i fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide bedrifter. DNMFs medlemmer er videre tilsatt i kommunale og fylkeskommunale foretak og andre selvstendig bedrifter med medlemskap i KS.

Lønn
Lønnen fastsettes ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. På sentralt nivå er det fremforhandlet en minstelønn for enkelte stillingsgrupper. Det vil si at man ved lokale forhandlinger står fritt til å fremforhandle høyere satser for enkelte medarbeidere og/eller grupper av medarbeidere.

Hovedtariffoppgjør og mellomoppgjør
I et hovedtariffoppgjør forhandles det både om lønn og arbeidsvilkår. Det er gjennomført et hovedtariffoppgjør i 2012. De årene det ikke er hovedtariffoppgjør er det mellomoppgjør. Da er det som regel bare lønn det forhandles om. Neste mellomoppgjør er i 2013.