DNMFs medlemmer er omfattet av tariffavtaler for blant annet ansatte ved private sykehus og andre virksomheter organisert i Virke.