Vi har kommet i mål med forhandlingene med Fiskebåt. Denne gangen forhandlet vi parallelt med Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet, siden vi hadde flere sammenfallende krav.

Sykehyrebestemmelsen ble økt fra 6 måneder til 9 måneder.

Det generelle tillegget på hyre og faste satser økes med 5 prosent.

Det var kravene om ytterligere økning i trekkadgangen knyttet til strukturkvoteordningen for torsketrål, som har gjort at forhandlingene har stoppet opp de siste årene.

Vi har nå et resultat som gir en «knekk» i adgangen til lineær reduksjon i delingsfangst utover kvotefaktor 3. I praksis medfører det at trekket ikke øker, men videreføres flatt på 9,5 prosent utover kvotefaktor 3. I tillegg har vi fått unntak for trekk på blåkveitefisket på Grønland og uerfisket ved Irmingerhavet.

Ellers ble det laget en ny tabell for pelagisk trål og kombifartøyer som blir basert på lasteromsvolum, og kommer ikke inn under strukturbestemmelsene.

Sjømannsforbundet fikk løftet lærlingene særskilt, med henholdsvis 24 000 kr i året for 1.års lærlinger, og nærmere 29 000 kr i året for 2. års lærlingene.

Forhandlingsresultatet må godkjennes av alle forhandlingspartene innen 17. desember.