Forbundsstyret har i dag behandlet og vedtatt protokollen fra forhandlingene mellom Dnmf og NHO Sjøfart – Hovedtariffoppgjøret 2022. Sak 22/22.

I protokollen fra forbundsstyremøtet 5. mai 2022 står følgende:
Behandling av innenrikstariffoppgjøret
Protokollen fra forhandlingene mellom NHO Sjøfart og Dnmf, hovedtariffoppgjøret, ble godkjent og enstemmig vedtatt.

Dnmf har ved dette formelt akseptert protokollen og aksept er sendt NHO Sjøfart på vegne av forbundsstyret. 

Protokollen fra forhandlingene med NHO Sjøfart, som er forelagt forbundsstyret, kan leses her

Forbundsstyret fattet sitt vedtak på bakgrunn av rådgivende uravstemning blant medlemmene omfattet av overenskomstene dekket av protokollen.

Resultatet av uravstemningen er som følger:

58% av de som avla stemme stemte JA. 
42%
av de som avla stemme stemte NEI. 

58% av de stemmeberettigede har avlagt stemme.

Forbundsstyret valgte å lytte til medlemmene.