Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at REG-saken ikke skal behandles av Høyesterett. 

Dette betyr at de 20 ankende parter ikke har rettslig krav på å få etterbetalt ulempetilleggene for noen av årene forut for 2019.

Fra og med 2019 har REG rettet opp feilen, slik at ulempetilleggene blir utbetalt korrekt.